نسخه آزمایشی
به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده میشود که کلاس درس کاربرد کامپیوتر به دلیل اماده نبودن کارگاه از هفته اینده برگزار میگردد لذا کلاس مورخ چهارم ابان ۹۳ ساعت ۱۳ تا ۱۶ برگزار نمیگردد

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:10  توسط صمیمی | 

codevision software:

http://dl2.soft98.ir/programing/CodeVisonAVR.2.05.3.rar

pasword: soft98.ir

 

proteus software:

http://dl2.soft98.ir/engineering/Proteus.Pro.8.1.SP1.Build.17358.rar

pasword: soft98.ir

 

reference for AVR learning:

http://www.plcgoods.net/media/editor_uploads/Online-Tutorial/Programming%20and%20Simulation%20learning/AVR%20Learning/AVR%20Learning%20(www.plcgoods.net).pdf

 

reference for proteus and it's details:

http://ece.ut.ac.ir/gws/microcontrollers/content/proteus-www.ir-man.com.pdf

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 2:7  توسط صمیمی | 

click here

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 5:7  توسط صمیمی | 

شماره دانشجویی

نمره طراحی

نمره کدنویسی

890808531

5

0

910472919

8

7

890724862

2

0

910445636

10

6/5

90102100156

8

3

900039638

9

2

900039132

9

9

90102100140

8

3

91102100218

7

1

90102100159

7

0

900039277

10

10

90102100150

7

1

900039510

9/5

9/5

910513935

6

0

900039338

10

1

900396005

9

5

90102100116

5

1

890724911

10

4/5

910435206

8

0

900039188

10

0

91102100227

8

5

900039605

9

5

910473402

10

3

91102100224

10

1/5

90102100160

2

0

900039176

2

0

90102100104

2

1

91102100194

10

4

900039311

5

0

89102100047

2

0

91102100197

3

2

90102100108

6

0

89102100061

5

0

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 0:21  توسط صمیمی | 

شماره دانشجویی

نمره آزمون عملی

نمره تکلیف

911217346

3

0

910728555

9/5

3/5

910693102

10

4

901154813

1

0

891057251

1

0

911714228

10

3/5

891057347

1

0

891046205

7

0/5

910793090

7/5

4

900911996

2

1/75

901215030

5

1/25

891045695

8/5

0/25

891037626

3

0/25

900912683

2

1

901245868

8

2

900916636

2

1

901169747

4

0/25

901249040

0

0

خانم فدعمی

10

2/75


+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 1:25  توسط صمیمی | 

کلیک کنید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 22:23  توسط صمیمی | 

کلیک کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آذر 1392ساعت 19:45  توسط صمیمی | 
کلیک کنید
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1392ساعت 22:4  توسط صمیمی | 
click here

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392ساعت 22:43  توسط صمیمی | 

شماره دانشجویی

مجموع نمرات میان ترم و حل تمرین (از 8 نمره)

پایان ترم از 14 نمره

مجموع

9012591001

3.25

3.75

7

9112591005

5

3.25

8.25

91591011

7.25

9.75

17

9112583024

4.55

6.25

10.8

9112583023

5.5

5

10.5

91591012

5.65

9

14.65

9112583022

6.5

7

13.5

9012591009

5.05

5.5

10.55

9112583021

4

6.25

10.25

9112583020

4.8

8.5

13.3

9112583019

5.05

5.75

10.8

9112583018

7.7

12

19.7

9112583017

3.55

4

7.55

9112583016

6.1

6.5

12.6

9112583015

5.55

7

12.55

9112583014

5.5

9

14.5

9112591003

4.8

5.75

10.55

9112583012

5.4

6.5

11.9

9112583011

6.4

6.25

12.65

9112583010

6.5

8.5

15

9112583009

6.25

6.75

13

9112583008

4

3.25

7.25

9112583007

5.45

9

14.45

9012591019

3.75

6

9.75

91123003

6.7

11

17.7

9112583006

4.05

1.25

5.3

9112591001

5.7

5.5

11.2

9112583003

3.3

4.5

7.8

9112583002

7.4

9.75

17.15

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم خرداد 1392ساعت 13:1  توسط صمیمی |