نسخه آزمایشی
احتراما کلاس درس کاربرد کامپیوتر مورخ ۲۷ مهرماه ۹۳ ساعت ۱۳ تا ۱۶ بدلیل عدم وجود کلاس خالی و آماده نبودن سایت کامپیوتر برگزار نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 10:14  توسط صمیمی | 

codevision software:

http://dl2.soft98.ir/programing/CodeVisonAVR.2.05.3.rar

pasword: soft98.ir

 

proteus software:

http://dl2.soft98.ir/engineering/Proteus.Pro.8.1.SP1.Build.17358.rar

pasword: soft98.ir

 

reference for AVR learning:

http://www.plcgoods.net/media/editor_uploads/Online-Tutorial/Programming%20and%20Simulation%20learning/AVR%20Learning/AVR%20Learning%20(www.plcgoods.net).pdf

 

reference for proteus and it's details:

http://ece.ut.ac.ir/gws/microcontrollers/content/proteus-www.ir-man.com.pdf

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 2:7  توسط صمیمی | 

click here

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد 1393ساعت 5:7  توسط صمیمی | 

شماره دانشجویی

نمره طراحی

نمره کدنویسی

890808531

5

0

910472919

8

7

890724862

2

0

910445636

10

6/5

90102100156

8

3

900039638

9

2

900039132

9

9

90102100140

8

3

91102100218

7

1

90102100159

7

0

900039277

10

10

90102100150

7

1

900039510

9/5

9/5

910513935

6

0

900039338

10

1

900396005

9

5

90102100116

5

1

890724911

10

4/5

910435206

8

0

900039188

10

0

91102100227

8

5

900039605

9

5

910473402

10

3

91102100224

10

1/5

90102100160

2

0

900039176

2

0

90102100104

2

1

91102100194

10

4

900039311

5

0

89102100047

2

0

91102100197

3

2

90102100108

6

0

89102100061

5

0

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 0:21  توسط صمیمی | 

شماره دانشجویی

نمره آزمون عملی

نمره تکلیف

911217346

3

0

910728555

9/5

3/5

910693102

10

4

901154813

1

0

891057251

1

0

911714228

10

3/5

891057347

1

0

891046205

7

0/5

910793090

7/5

4

900911996

2

1/75

901215030

5

1/25

891045695

8/5

0/25

891037626

3

0/25

900912683

2

1

901245868

8

2

900916636

2

1

901169747

4

0/25

901249040

0

0

خانم فدعمی

10

2/75


+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 1:25  توسط صمیمی | 

کلیک کنید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 22:23  توسط صمیمی | 

کلیک کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آذر 1392ساعت 19:45  توسط صمیمی | 
کلیک کنید
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1392ساعت 22:4  توسط صمیمی | 
click here

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392ساعت 22:43  توسط صمیمی | 

شماره دانشجویی

مجموع نمرات میان ترم و حل تمرین (از 8 نمره)

پایان ترم از 14 نمره

مجموع

9012591001

3.25

3.75

7

9112591005

5

3.25

8.25

91591011

7.25

9.75

17

9112583024

4.55

6.25

10.8

9112583023

5.5

5

10.5

91591012

5.65

9

14.65

9112583022

6.5

7

13.5

9012591009

5.05

5.5

10.55

9112583021

4

6.25

10.25

9112583020

4.8

8.5

13.3

9112583019

5.05

5.75

10.8

9112583018

7.7

12

19.7

9112583017

3.55

4

7.55

9112583016

6.1

6.5

12.6

9112583015

5.55

7

12.55

9112583014

5.5

9

14.5

9112591003

4.8

5.75

10.55

9112583012

5.4

6.5

11.9

9112583011

6.4

6.25

12.65

9112583010

6.5

8.5

15

9112583009

6.25

6.75

13

9112583008

4

3.25

7.25

9112583007

5.45

9

14.45

9012591019

3.75

6

9.75

91123003

6.7

11

17.7

9112583006

4.05

1.25

5.3

9112591001

5.7

5.5

11.2

9112583003

3.3

4.5

7.8

9112583002

7.4

9.75

17.15

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم خرداد 1392ساعت 13:1  توسط صمیمی |